Aktuellt i centret

Online föreläsning i samband med Imam Husseins födelsedag

 

 

 

I samband med ankomsten av Imam Husseins, Imam Sadjads och herren Abbas (frid vare med de) födelsedag, anordnas en...

Alla program under mars månaden ställs in

Med hänsyn till spridningen av Coronaviruset i Sverige och i många länder, samt med anledning av det senaste beslutet från Folkhälsomyndigheten om att höja varningsgraden till måttlig risk,...

Skriftlärde Sheikh Hamed Zahery avliden ”Vi tillhör Gud, och till Honom återvänder vi”           Härmed framför vi våra kondoleanser till alla följare av Ahl al-Bayt(fvmd), och speciellt till Sveriges och Skandinaviens...
Uttalande om coronaviruset - Covid-19       Med hänsyn till den pandemiska spridningen av den nya coronavirus stammen (2019-nCoV) i nästan hela världen, därav i Sverige, och baserad på folkhälsomyndighetens rekommendationer...
Workshopp: "Ungdomar och moderna utmaningar" + anmälan

 

 ...

Barnkalas i samband med Fatima Al-Zahras födelsedagsminne       Barnkalas i samband med födelsedagsminne av möstarinnan Fatima Al-Zahra (frid vare med henne).   Tid: Lördagen den 22 februari 2020 kloclan 16:00 till 19:00.     Plats:...