Imam Mahdi (a.j) födelse, återkomst och styre i Bibeln

Uppenbarelseboken, såsom framgår av namnet, uppenbarar framtida händelser för läsaren. Detta är något som kristna är ense om och något som Johannes lärjungen skriver alldels i början av boken. 

 

Detta är en uppenbarelse från Jesus Kristus, en som Gud gav honom för att visa sina tjänare, vad som snart skall ske. Och medelst ett budskap genom sin ängel gav han det till känna för sin tjänare Johannes Upp 1:1

Denna apokalyptiska skrift, som är skriven i slutet av första seklen, omfattar flera intressanta profetior som utlovar några personer vars uppgift är global, till skillnad från de tidiga profeterna som hade endast lokala uppgifter. Det intressanta med denna skrift är att den visar att lärjungarna som fortfarande var vid liv väntade fortfarande på ansedda personer efter Kristus.

 

För läsare som inte är bekant med vem Imam Mahdi(a.j.) är, introduceras en kort översikt över vad historieböcker berättar om honom. Han är tolfte imamen, hans far Imam Hasan al-Askari (a.s.) fängslades flertals gånger av tyrannen som spanade den elfte imamens födelse, för att döda honom. Tyrannen Al-muetamad som i orätt övertog titeln Profetens kalif , dvs. ställföreträdare, var i själva verket satans kalif. Han försökte med alla medel hindra profetiorna, som hade lovat att den tolfte imamen kommer att fylla världen med rättvisa och likställdhet efter att den fylls med orättvisa och särbehandling.

 

Den tolfte imamen var förstås en fara för den abbasidiska kalifen Al-muetamad som i orätt härskade över den islamiska världen. Därför ville han döda den elfte imamens son till varje pris och stoppa hotet. Men barnet vars moder varit en tidigare kristen kvinna från Östrom, föddes på ett mirakulöst sätt 869 eKr. Hans far lät ett fåtal nära anhängare känna till födelsen. När Almuetamad, mördade den imam Hassan al-Askari vid 27 årsålder hade imam Mahdi(a.j.) hunnit bli fem år gammal.

 

 

Vid begravning förrättade imam Mahdi bönen över sin far och förmodligen i samband med detta, fick kalifen vetskap om att den tolfte imamen som Profeten utlovad hade fötts och planerade att döda honom men imamen skyddades av Gud. Efter ca sjuttio år kontakt, via ombud, med troende shiamuslimer meddelar imamen sin fjärde och den sista förtroendemannens snara bortgång och meddelar honom att imamen inte att kommer att ha någon ny förmedlare. Imamen meddelar att denna ockultation kommer att dröja tills Gud beordrar imamen att påbörja sitt slutliga uppdrag, vilket är att uträtta de svaga och förtrycktas rike, rättvisans rike. Ett rike där rättvisans herre råder över alla städer och länder.

 

 

Efter denna korta historiska överblick återvänder vi till uppenbarelseboken och ser följande häpnadsväckande profetia om en person som skall föddas i framtiden:

Och ett stort tecken visade sig i himmelen: där syntes en kvinna, som hade solen till sin klädnad och månen under sina fötter, och en krans av tolv stjärnor på sitt huvud. Hon var havande och ropade i barnsnöd och födslovånda… Och draken stod framför kvinnan som skulle föda, ty han ville uppsluka hennes barn, när hon hade fött det. Och hon födde ett barn gossebarn, som en gång skall styra alla folk med järnspira. Men hennes barn blev uppryckt till Gud och till hans tron;(Upp 12:1-5) [1]

 

 

Följande punkter kan härleds från denna text:

  1. En viktig person skall föddas i framtiden.
  2. Draken dvs. satan och förstås inte satan själv utan den som manifesterar hans vilja, väntar på personens födelse och vill döda barnet så fort det födds.
  3. Anledningen är att detta barn kommer att styra världen, givetvis som Gud vill. Det betyder att barnet kommer att styra världen med rättvisa och krossa tyrannerna med järnspira.
  4. Barnet födds men draken kan inte döda honom för barnet blir tagen av Gud, för att skyddas för att återvända senare.
  5. När barnet återvänder skall han vara mäktig och styra världen.

 

Kristna kan förstås inte mena att barnet är Kristus på grund av många anledningar, bland annat att Kristus redan är född.  De flesta kristna exegeter, bland annat Jon Gill, Matthew Henry, Adam Clarke, verkar vara ensa om att barnet är kyrkan eller de heliga i krykan. John Gill menar dock att modern är kyrkan och barnet är den mystiske Kristus.

 

Att barnet är kyrkan är ett ohållbart försök att lösa problemet. När Johannes skrev denna skrift hade kyrkan redan fötts och etablerats. Dessutom skickar han denna skrift just till kyrkorna:

och den sade: "Skriv upp i en bok vad du får se, och sänd den till de sju församlingarna i Efesus och Smyrna och Pergamus och Tyatira och Sardes och Filadelfia och Laodicea." (Upp 1:11)

Hur kan det vara möjligt att skriva till kyrkorna att kyrkan skall föddas i framtiden? Eller menar han en unik annorlunda kyrka? Den katolska? Mormonerna? Eller Jehovas vittnen, vilka menar att deras organisation är det barn som föddes under slutet av 1800-talet?

 

Dessutom finns det flertals frågor som kristna exegeter inte kan klara av att ge något hållbart svar på. Bland dessa frågor: Vilken kyrkan talar exegeterna om? Sista dagars heliga kyrka, dvs. mormonerna, Jehovas vittnen, katolska, protestantiska ortodoxa osv.? När föddes denna kyrka? Av vem föddes kyrkan? När blev den tagen av Gud? Vart är den just nu? När skall den styra? Hur skall kyrkan styra? Vem har järnspiran, kyrkan eller Kristus? Osv. flertals frågor som inte kan besvaras.

 

Medan när muslimerna i synnerhet shiamuslimer kommer till denna text blir de häpna och tårögda av det som Kristus lärjungarna lyckats bevara om historian som de finner bekräfta denna profetia. De behöver inte bemöda sig med svårsmälta spekulationer. Den sista fasen i profetian som de väntar på är att detta barn skall komma tillbaka och styra världen i rättvisans namn.

 

 [1] Barnet blev av tagen av Gud istället, men tyvärr har de flesta översättare valt ordet uppryckt istället.

Thayer Definition:                       

1) to seize, carry off by force

2) to seize on, claim for one’s self eagerly

3) to snatch out or away