Regler gällande fastan

Följande saker ogiltigförklarar fastan:

• Att äta eller dricka.
• Samlag.
• Att ljuga om Gud och/eller Hans sändebud (välsignelser och fred vare med honom och hans familj).
• Att sänka ner hela huvudet i vatten.
• Att avsiktlig inandas rök.
• Att förbli i tillståndet av janabah (orent tillstånd på grund av sädesutsöndring) till gryning.
• Onanering.
• Att ta injektioner som leder till att vätska med näring når magsäcken.
• Att avsiktligen kräkas.
• Att avsiktligt dra ett objekt genom halsen eller genom en annan naturlig öppning i kroppen.
• Resa en sträcka längre en åtta farasikh (motsvarar 44,352 km).

 

 

Att bryta fastan medvetet kräver en kaffara (gottgörelse) som motsvarar antingen att förse sextio fattiga personer med mat eller att fasta sextio dagar i följd för varje missad dag. Om fastan bröts oavsiktligt räcker det med qadha, det vill säga att kompensera den dagen med en dags fasta. Varje vuxen och mentalt frisk manlig eller kvinnlig muslim är skyldig att påbörja fastan tjugo minuter innan soluppgången och avsluta den vid solnedgången. Al-Majlisi i Bihar al-Anwar (s. 352. Vol. 94), nämner ett flertal Shiitiska lärda som rapporterar att de hörde Imam Muhammad al-Baqir (fred vare med honom) säga:

”Att sprida lögner bryter fastan, och det gör även den en andra blicken åt en kvinna, därtill förtryck, vare sig det är lite eller mycket.”

 

Den som missar att fasta ett flertal dagar under månaden Ramadan på grund av resa, glömskhet, okunnighet om att dagarna tillhör månaden Ramadan, sjukdom, menstruation eller barnafödande, är skyldig att gottgöra de missade antal fastan med samma antal dagar. De som har drabbats av en tillfällig sinnessjukdom eller svimmat innan de fick chansen att utföra avsikten för att fasta, de som lider av en åkomma som gör de konstant törstiga och har inget hopp om tillfrisknande, eller de som på grund av hög ålder som gör dem svaga, behöver varken gottgöra fastan eller betala kaffara. Den som insjuknar under månaden Ramadan och ett år passerar innan denne tillfrisknar, behöver såklart inte gottgöra för de missade dagarna men bör betala kompensationen, vilket är att skänka till de behövande och de fattiga som förtjänar, eller att förse en sådan person med tre fjärdedelars kilogram mat för varje missad dag. Om ens egen far dör och är skyldig att gottgöra för de missade dagar, är det hans äldsta son skyldig att gottgöra för sin fars räkning, men sonen är inte skyldig att gottgöra för hans avlidna mors räkning.

 

Fastan är inte accepterad utan de fem dagliga bönerna. Undantagna från fastan är barn, mentalt handikappade, äldre män och kvinnor som finner det svårt att uppräthålla fastan. Det är bättre för dem om de kan fasta under andra månader för att kompensera det antal missade dagar av fasta under Ramadan. Om de inte kan gottgöra fastan är de fria från det och även från kaffara. Kvinnor under menstruation är inte bara undantagna från fastan, det är förbjudet för dem att fasta men de blir skyldiga att kompensera dagarna vid ett senare tillfälle. Så snart deras menstruation upphör måste de utföra ghusul (tvagning för hela kroppen i vatten) och återuppta fastan för de resterande dagarna under månaden Ramadan. Kvinnor som ammar sina barn och vars naturliga mjölk inte är tillräcklig, samt gravida kvinnor, är tillåtna att bryta fastan ifall det kan skada deras barn. Även de måste gottgöra för den missade fastan.

 

 

Källa: Fast of the Month of Ramadan av Yasin T. al-Jibouri.
Översatt av: al-Hadi ungdomsförening