Hur gammal var Aisha när Profeten Muhammed gifte sig med henne?

Hur gammal var Aisha när profeten Muhammed gifte sig med henne?

Giftermålet med Aisha har varit ett av mest utnyttjade klandret som islamkritikernas riktat mot profeten Muhammed (s). Faktum är att det finns viktig information som muslimer såväl som icke-muslimer bör ta del av; detta för att de skall ha en komplett bild och innan de bildar sig sin slutliga uppfattning. Denna artikel kommer att presentera de berättelser som explicit säger att profeten Muhammeds fru Aisha var nio år när de gifte sig.

 

Fakta om dessa berättelser kommer att presenteras, något som enligt vår uppfattning visar att berättelserna är påhittade. Vi kommer även att presentera fler berättelser som indirekt talar om hennes ålder och visar att hon inte kan ha varit nio år när hon gifte sig.

 

 

 

 

Somliga muslimer försöker försvara profeten genom att hävda att kvinnor mognade snabbare vid 600-talet; andra menar att en snabbare mognad beror på värmen. Dessa påståenden och försvar är varken hållbara eller ens vetenskapliga. Hur våra kroppar mognar är något individuellt som påverkas av både arv och miljö. Vissa tjejer mognar snabbare än andra och kan se ut att vara 15-16 år gamla medan de i själva verket endast är 11-12 år gamla. Detta är något gällande i det kyliga Sverige såväl som Arabiens värme. Historian vittnar om flickor som blivit mödrar innan de ens blivit tio; rekordet verkar vara peruanska Lina Medina (född 1937) vilken födde sitt barn när hon var fem år och sju månader gammal.

 

     Att flickor gifte sig vid tidigt tonår var något förekommande under medeltiden, i Arabien såväl som övriga världsdelar. Att bejaka det sensuella behovet är i sig inget märkvärdigt; detta trots att en del länder förbjuder kvinnan att ha samlag innan hon fyller 15 år och ett par kan inte gifta sig innan de är 18 år gammal. Sådana lagar är inget som medborgarna själva tar hänsyn till; därav är det vanligt att tjejer börjar inleda sensuella relationer långt innan den tillåtna åldersgränsen.  Medveten om detta har skolan, efter skolverkets restriktioner, sexualundervisning för barn i årskurs 4-6.[1]    

 

Profeten utstod inte endast förföljelse och krig utan även falska anklagelser som idoldyrkarna spred för att förstöra hans anseende.[2] Ledarna i Mecka försökte förtala profeten för att folk inte skulle tro på honom trots att han var känd för sin sanningsenlighet, valde en del att anklaga honom för lögn. Att de anklagade honom för lögn samtidigt som många icke muslimer anförtrodde honom sina värdesaker visar att deras desperata försök att svartmåla profeten inte gav lyckade resultat.

 

Frågan som vi ber läsaren fundera över är: Dessa som kunde anklaga profeten med grundlösa påståenden, kunde inte de anklaga honom för något mer trovärdigt? Svaret är att de inte hittade något mer än att utöver lögn anklaga honom för svartkonst och galenskap.[3] Givetvis är dessa anklagelser inget som de kunde underbygga eller ens själva tro på. Med tanken på det som skrivits ovan blir frågan: Var det inte lättare för dem att anklaga honom för något konkret? Var inte det enklare att svartmåla profeten genom att ta upp den påstådda vigseln med en sexårig flicka? Det verkade vara vanligt att flickor gifte sig tidigt men det finns ingen rapporter om att någon flicka skulle ha vigts vid sexårsåldern. Om vigseln hade ägt rum kunde den ha gett profetens fiender ett oskattbart tillfälle att misskreditera profeten.

 

Faktum är att utöver det som skrivits ovan möter påståendet, att Aisha vigdes som sexårig och giftes bort nio år gammal, flera andra oövervinnliga brister. Problemen som diskuteras nedan är:1)Hadithens opålitliga länk 2) Berättelsernas innehåll. 3)Andra berättelser som bestrider den kända versionen i fråga.

 

 

Aisha var sex/nio år!!! men enligt vem?

 

Giftermålet med ett barn är något märkligt och borde ha legat i fokus för islamkritikerna under profetens tid såsom det idag används av islamkritiker. Faktum är att islamkritikerna inte anklagade profeten för något och folk talade inte ens om detta giftermål. Vem är det som har berättat att Aisha var sex år när hon vigdes och nio när hon gifte sig?  Överraskande nog berättar ingen av profetens samtida något om detta, undantaget två personer, Aisha och Abdullah Ibn Masud. Frågan är om de verkligen har berättat om det.

 

 

Åldern enligt Ibn Masud

 

Ibn Masuds hadith vilken finns med i al-Tirmithis hadith samling al-Ilal al-Kabir (العلل الكبير) tas sällan upp, förmodligen eftersom den har en svag traderar-länk. Den som traderar hadithen från Ibn Masud är hans son Abi Obaidah, både berättarna är pålitliga.

 

Problemet med denna hadith är de övriga i återberättarlänken bland andra Yahya Ibn Aktham (يحيى بن أكثم) vilken enligt hadith-experter var en sådan som snattade andras hadither.[4]  Al- Tirmithi skriver i kommentaren till denna hadith att han frågade al-Bukhari om den, och den sistnämnde berättade att återberättarlänken är felaktig och att den från första generation muslimer som skall ha berättat hadithen är Aisha inte Ibn Masud.[5] Detta i sig innebär att Aishas ålder endast berättas av henne själv, något som vi tar upp under nästa rubrik.

 

Ett viktigt problem med Ibn Masuds hadith är att den som har traderat hadithen till al-Tirmithi, Yahya Ibn Aktham hade en god relation med den abbasidiska kalifen, al-Mamoon, vilken mördade imam Redha[6](a). Relationen var stark nog att Ibn Aktham utsågs av kalifen till den högsta domaren, det i sig räcker för vilken läsare som helst att ifrågasätta tradenten och därmed även hadithen.

 

Hadithen från Abdullah Ibn Masud är inte lika återberättad och har flera problem därav brukar den inte förekomma i diskussioner om Aishas ålder. Hadither som har Aisha som sin första hands källa har flera återberättarlänkar och således den som vill ifrågasätta Aishas ålder bör kunna visa länkarnas brister. 

 

 

 

Åldern enligt Aisha?

 

Den man som har hört henne och varit grunden för hela historian är Urwah, Aishas systerson. Frågan är varför hon berättade detta för just denna släkting? Inte minst med tanke på att Urwah föddes tidigt under den tredje kalifens kalifat, dvs. ca 25 år efter detta äktenskap. [7]

 

Urwah får höra denna ”hemlighet” från sin moster. Vem avslöjar han denna märkliga nyhet för? Trots att Urwah var en som tros vara en stor hadith återberättare, har ingen hört honom uttala hadithen om Aishas ålder för någon, undantaget sina söner Hashim och Abdullah och någon vid namnet Alzuhri; Abdullah säger dock ingenting om åldern.

 

Följande är berättelser som nämner Aishas ålder vid äktenskapet:

 

     Hashim återberättar att han hörde sin far Urwah berätta att Aisha meddelade: ”Profeten vigde sig med mig när jag var sex år och gifte sig med mig när jag var nio år” [8]

 

     Alzuhri berättar att han hörde från Urwah: ”profeten gifte sig med henne när hon var sju år och hade bröllop när hon hade blivit nio medan hon hade sina leksaker med sig och hon var 18 när han dog”[9]

 

Hashim återberättar att han hörde sin far Urwah citera Aisha: Profeten gifte sig med mig när jag var sex år[i Mecka], sedan immigrerade vi till Medina. En dag när jag gungade med några kompisar kom min mamma och ropade på mig; jag gick till henne och förstod inte vad hon ville. Hon tog tag i min hand och gick hem. När vi kom in satt flera kvinnor och gratulerade, hon lämnade mig till dem och de förskönade mig. Sedan lämnade hon mig till profeten, jag var nio år gammal.” [10]

 

 

Bukhari och Muslem är två viktigaste sunnimuslimska källor när det gäller profetens "hadith"

 

 

Om händelsen däremot hade inträffat skulle det säkerligen finnas några bland de tiotusentals muslimerna som återberättade denna händelse. Faktum är att ummayaderna betalade för fabricering av hadither som klandrade profeten. Därmed när de lyckades få någon att lägga ord i munnen på Aisha och med detta klandra profeten, hade de inget större behov att muta andra för att uttala samma klander.

 

Då det bara är Urwah som hävdar att Aisha har berättat för honom att hon var sex år vid vigseln gör hans berättelse mindre trovärdig. Men möjligheten att hans son Hashim eller Alzhuri kan ha lagt detta i munnen på Urwah är också trolig, inte minst när frågan om ålder saknas i Abdullahs version.

 

Det bör också poängteras att Alzuhri säger att hon var sju medan Hashim säger att hon var sex år gammal. Är det Urwah som har sagt fel eller är det de som hört fel? Utöver Alzuhris avvikelse från Hisham i fråga om åldern, beskriver han något som ingen annan har beskrivit. Nämligen att Aisha tog med sig sina leksaker. Har verkligen Aisha berättat det till bara Urwah och sedan Urwah bara till Alzuhri? Vad innebär just denna detalj som islamhatarna älskar? Är det något annat än förnedring av profeten?

 

Faktum är att både denna Alzuhri och Urwah avskydde imam Ali som profeten Muhammed (s) älskade och deklarerade att den som inte älskar Ali är hycklare. Alzuhri var anhängare till Umayad-kalifen Abdulmalik vilken beordrade sin armé att attackera Kaba med katapult, något som resulterade att Kaba förstördes. Kan en muslim ens lita på sådana tradenter som källor till sådan känslig information om profeten?

 

Det bör också nämnas att tyrannen Abdulmalik var Marwans son vilken tillsammans med sin far al-Hakam, blev muslimer när profeten befriade Mecka. Profeten förbannade och förbjöd dem att inträda i Medina och fortsatte vara förbjudna att inträda staden under den första och andra kalifens tid. Trots detta förbjud tillät den tredje kalifen Othman dem att komma till Medina och gav Marwan en stark maktposition, vilket resulterade att denna ondsinta människa utropade sig senare till profetens efterträdare och lät makten stanna kvar i hans släktled. Alzuhri jobbade för sådana människor.[11]

 

En berättelse där han försöker förgöra en av imam Alis mest givna meriter; alla muslimer vet att imam Ali är den första mannen som blev muslim. Alzuhri avslöjar sin fientliga inställning till imam Ali genom att påstå att den första muslimen är någon annan: ”Vi känner inte någon man som blev muslim före Zayd ben Haretheh.” [12]Vad kan man förvänta sig av en person som förnekar något sådant givet bland muslimer? Är inte det givet att han kommer med sådana berättelser för att vinna Umayyad dynastins nöje?

 

Länken mellan hadith-skribenten och Urwah vilken påstår sig ha hört Aisha innehåller fler andra problem som gör den otillförlitlig. Det som sagts ovan är tillräckligt för att tillbakavisa hadithen, inte minst eftersom mycket pekar på att denna Alzuhri och Urwah var två hycklare, då de öppet visade sitt agg mot imam Ali. Även Hashim anklagas av många sunniter för bedrägeri och missbruk av sin far och farfars anseende bland sunniter. Enligt shiamuslimer är samtliga tre opålitliga.

 

Bukharis version grundas också på Hashims berättelse, dock med mer detaljer: Aisha kallas av sin mamma, går med henne, förskönas och tas sedan av sin mamma för att lämnas till profeten, men hon förstår inte vad det är som på gång. Detta visar att det som en del muslimer menar, att flickorna mognade snabbare, inte kan vara särskilt trovärdigt, eftersom de som har fabricerat denna berättelse visar att ett barn även då inte förstod vad äktenskap betydde.

 

 

 

Berättelsen avslöjar tydligare anledningen bakom en förmodlig fabricering om Aishas ålder. I hans version finner vi följande problem:

 

Problemet hindrar att berättelsen är en verklighet, är att den avser anklaga profeten (s) att viga sig med någon som inte ens fattar vad giftermål är för något? Hur kan profeten acceptera att hon skall komma till hans hem utan att hon ens har förstått att hon har blivit hans fru? Måste inte paret, vid ceremonin, mena det de säger? Hur kan profeten Muhammed (s) försumma detta? Hur kan hennes föräldrar också negligera detta?

Visserligen är det märkligt att hon hade varit vigt i tre år utan att veta det och inträdde Profetens hus som maka utan att förstå något. Beskrivs inte hon som ett objekt som inte fattar något och lämnas av det ena subjektet till det andra? Varför lämnar inte hennes far henne till profeten?

Varför skall profeten behöva viga sig med ett sexårigt barn i Mecka och vänta i tre år för att gifta sig med henne? Var han rädd att hon skulle gifta sig med någon annan och ville därför garantera att just detta barn skall bli hans kommande fru? Kunde inte profeten gifta sig med henne när hon blev lite äldre och förstod vad äktenskap betyder? Visserligen går det inte att hitta en vettig rationell förklaring till dessa och många andra frågor, vilka är ytterligare belägg att berättelsen inte är otrovärdig.

Hittills har problemen med innehållet, länken mellan Aisha och hadith skribenten samt ren analytiska problem lyfts farm. Dessa problem vid sidan av att Profetens personlighet enligt Koranen och många andra berättelser är tillräckliga för att avfärda ett sådant påstått äktenskap. En saga som inte berättas av någon av profetens samtida, undantaget Aisha som inte berättar det för någon, undantaget sin systerson. Trotsallt är det värdefullt att ställa denna, troligtvis, fiction historia och jämföra den med andra berättelser som visar att Aisha inte kan ha varit sex år gammal när hon vigdes.

 

 

Aishas ålder enligt andra hadither/berättelser

 

Det är nyttigt att innan vi går vidare att förklara profetens mission i kronologisk ordning. Profeten startade predika 13 år innan han utvandrade från Mecka. Islamisk tideräkning börjar i samband med det, därav skriver man e.h  dvs. efter hijra, utvandringen eller f.h. det vill säga före hijra. Profeten började predika 13 år innan utvandringen från Mecka och fortsatte sedan 10 år i Medina. Han predikade därmed under 23 år, 13 år i Mecka och 10 i Medina. Profeten enligt islamiska källor skall ha gift sig med Aisha under det andra året efter utvandringen.  

 

 

Aisha berättar om olika uppenbarelser

Bukhari nämner en hadith där Aisha beskriver att hon var en ung lekfull flicka (jariyahجارية ) när korankapitlet Månen uppenbarades.[13] Detta kapitel (sura på arabiska) uppenbarades som det 37:e kapitlet i kronologisk ordning, det vill säga inte den ordning som finns i Koranen. Det är allmänkänt att Omar Ben Alhkattab konverterade efter det att kapitlet Taha, nr 45 i kronologisk ordning, uppenbarades. Den rådande uppfattningen är att han konverterade 8 år f.h. När har då denna sura uppenbarats? Tydligen innan år 8 f.h. och sura 37 måste vara ännu tidigare.

Vi bortser från detta och antar att kapitel 37, Månen, uppenbarades år 8 f.h. Frågan är därmed: Hur gammal måste Aisha ha varit då hon vittnade uppenbarelsen av denna vers? Hon kallar sig för en jariyah vilket betyder ung dam eller flicka då och nu. Hur gammal måste hon ha varit för att förstå att Profeten får en uppenbarelse av Gud och vad verserna lyder? Den minsta tänkbara åldern är 5-6 år. Detta innebär att hon vid år 1 e.h. måste ha varit åtminstone 14 år gammal. Detta motsäger naturligtvis berättelsen som rapporterar att hon var en nioårig flicka.

Faktum är att hon inte var 14 år utan äldre, detta eftersom denna beräkning grundar sig på antaganden som försöker utgå från hennes minimala ålder vid giftermålet. Det finns dock flera berättelser som visar att hon har varit äldre vid giftermålet.

 

 

Aisha som den 19:e muslimen

Ibn Ishaaq berättar att Aisha var den 19:e personen som konverterade till islam.[14] Detta bekräftas av en annan berättelse från Asmaa, Aishas stora syster vilken berättar att när deras far kom hem och meddelade att han hade konverterat till islam, konverterade både hon och Aisha.[15] Det finns dock andra källor där Asmaa berättar att hon var den 18:e personen innan sin syster Aisha.[16] Därmed kan man se att det finns en samstämmighet att Aisha är bland de första muslimerna i islams historia. Det råder också enighet om att deras far var bland dem första männen som konverterade till islam. Det måste ha varit senast år 10 f.h. dvs. tre år efter första uppenbarelsen, om inte tidigare.

Hur gammal var då Aisha när hon konverterade? Återigen om vi antar den minsta tänkbara åldern vid konverteringen, borde hon inte vara yngre 5-6 år. Vid detta fall måste hon ha varit minst 15 år vid emigrationen och 16-17 när hon gifte sig, då profeten gifte sig med henne under det andra året efter hijra.

 

 

Aishas ålder i relation till sin far och syster!

Asmaa föddes 17 år innan uppenbarelsen, [17] hon var 10 år äldre än sin syster Aisha.[18] Det innebär att Aisha är sju år när profeten började predika och 20 år när profeten utvandrade från Mecka mot Medina. Profeten gifte sig med henne under det andra året e.h. och hon var därmed enligt den enkla beräkningen ca 21 år vid giftermålet. Dessa berättelser bekräftas och bekräftar analysen som gjort ovan, där hon omöjligen kan ha varit yngre än 14-16 år.

Många om inte alla historiker berättar att Abubakr var 21 år när han fick sin dotter Asmaa, [19] och därmed 31 år när han fick Aisha. Enligt samtliga islamiska källor var han också två år yngre än profeten. Detta innebär att profeten var 33 år gammal när Aisha föddes. Profeten gifte sig med Aisha när han var ca 54 år gammal, och då måste hon ha varit 21 år gammal. Något som stämmer överens med det svar vi fick när vi räknade hennes ålder i relation till hennes syster Asmaa.   

 

 

 

Slutsats

Läsaren bör lägga märke till att dessa berättelser som visar att Aisha måste ha varit 17-21år gammal berättas inte av endast en person utan av flera från Profetens följeslagare. Dessa berättelser har därmed en högre pålitlighets grad. Flera av dessa berättelser återberättas av Bukhari och är mer trovärdiga även enligt Bukhari, då länken omfattar mer pålitliga personer till skillnad från hadithen som säger att hon var nio år, vars traderar-länk består av personer som är kända för sitt hat mot imam Ali.

 

Förvirrande är därför, hur maktens propaganda maskineri lyckats tysta ner rösterna och haditherna som talar mot deras teorier som säger att hon var nio år och kom in med sina leksaker i ett hem utan att fatta vad det är som är på gång. Faktum är att sedan decennier tillbaka har det funnits muslimer som forskat frågan och visat att hon skulle vara en nioårig motsägs av tiotals andra berättelser. Men hur många i västvärlden vet om detta? Okunnigheten om fakta som presenterats ovan undanskyms medan annat ont lyfts fram i median. Samtidigt som median vägrar ens ta upp i sina tidningar eller program när någon säger att hon inte har varit 9 år utan minst ca 21 år, ser vi att samma krafter applåderar när en fräck och hatfylld individ, som inte vet något mer än att Profeten inte får vara Guds sändebud, beskriva profeten med de mest avskyvärda termerna och då just i fråga om hennes giftermål med profeten.    

 

I den islamiska världen har sunnimuslimer beundrat Al-Bukharis hadithsamling och beskriver denna bok som den mest korrekta boken efter Koranen. Eftersom han har skrivit att hon har sagt hon var nio år vid giftermålet, vågar endast ett fåtal säga emot. Detta trots att Al-Bukhari rymmer flera berättelser som indirekt avvisar möjligheten att hon ens yngre skulle vara än 15 år, som det framgick ovan.

 

     Det som sagts ovan bevisar inte att ett sådant äktenskap inte ägt rum men det visar att länken är opålitlig enligt flera sunniter och den innehåller andra problem. Dessutom går berättelsen mot profetens personlighet och motsägs av flera andra berättelser. Allt detta åt sidan, varje objektiv läsare bör inte försumma att Umayyaderna som härskade den islamiska världen visade många bevis att innan och efter sin konvertering, när de tyranniserade den islamiska världen, förfalskade berättelser som klandrade profetens personlighet.

 

     Om någon trots allt vill tro att Profeten måste ha gift sig och bodde med Aisha när hon endast var 9 år, bör denne tolka denna händelse i belysningen av tusentals berättelser som beskriver profetens dygder enligt både sunnitiska och shiitiska källor. Givetvis vill den som hatar islam och profeten att till varje pris tro att Aisha vigdes vid sexårsåldern och gifte sig tre år senare, och vill tolka sedan hennes relation med profeten som personen själv vill, ignorerande alla andra fakta som tillbakavisar dennes fantasi.

 

 

Läs andra artiklar om Islam...

 

  


[1] LÄROPLAN FÖR GRUNDSKOLAN, FÖRSKOLEKLASSEN OCH FRITIDSHEMMET 2011: sid. 113

Finns att laddas ned från skolverkets hemsida.

http://www.skolverket.se/om-skolverket/publikationer/visa-enskild-publik...

[2] Läs gärna flera artiklar på: http://www.profeten.net/Muhammed/fortalen/

[3] Läs bland annat koranverser som 38:4 samt 15:6

[6] Den åttonde imamen bland de tolv imamer som enligt shia är de enda rättmätiga efterträdarna efter profeten Muahmmed(s). 

[7]Ibn Hajar al-Asqalani, Taqrib al-Tahdhib

[8]Sahih muslim hadith 2548

[9]Sahih Muslim 2579 eller 1422

[10]SahihBukhari, hadith nr 3681

[11] Ebn Hajar i Tahthib Altahthib (en bok om hadith berättarna)beskriver honom som en arbetare för umayaderna. Se vol 4. Nr 386, där berättar Ebn hajar berättar om Alaamash

[12] Alestyab (الاستيعاب)av Alhafedh ben Alber i sin skildring av Zayd Ben Harethe.

[13] Albukari hadith nr 4595 eller engelska versionen Vol.6 bok 60 hadith nr 399   

[14]Alsahih Vol. 4 s.85-120 åberopar: Siret Ebn Hisham vol.s271 Allughat vol.2 329, 351.

[15]KanzulFawaed av aljaraki s. 123

[16]Omdat Alqaari Vol.2 s.93 Alekmal av Alkhatib Altabrizi s.148 och Osd Alghabe vol.5 s.392 Al-Esabah V.8 s.12-13, Tahdhit alkamal Vol. 35 s.124. Emtaa Alasmae Vol. 6 s.203 Tahthib Altahthib Vol.12 s.348

[17] http://www.al-ameli.com/edara/subject.php?id=325 (2015-04-30)

Tarikh Medinet Demeshq V.69 s.9 Almoejam Alkabir av Altabarni Vol 24 s.77

[18] Alsahih Vol. 4 s.85-120 åberopar tiotals källor

[19] Alsahih Vol. 4 s.85-120

 

 

----

Publicerat: 2013-07-11