Bibliotek

Gällande Imam Ali Islamic Centers bibliotek:

Imam Ali Islamic Center har bearbetat ett nytt bibliotek med hög standard som är innehavande diverse böcker i olika tema och språk. Detta bibliotek kan vara till nytta för människor i allmänhet och forskare i synnerhet. Vid intresse av läsning eller lån av dessa böcker, vänligen besök eller kontakta centret.

                                                      

Vi vill upplysa er om att för närvarande arbetar centret med att digitalisera bibliotekets böcker för att tillåta intresserade att registrera sig på databasen och därmed kunna låna böckerna på ett enklare och smidigare sätt.

 

Kortfattad delas centrets böcker till följande teman:

-          Koran-kunskap

-          Hadith (Profetens och imamernas traditioner)

-          Åkallelse och böne böcker

-          Esoterism/mysticism och gott uppföranden

-          Islamisk historia

-          Filosofi

-          Islamisk tro

-          Vetenskaplig forskning

-          Islamisk konst

-          Övriga ämnen

 

Vid intresse av köp av böcker och andra kulturella, traditionella och religiösa föremål såsom radband (Tasbih/Misbah), Karbalas torkade lera (Turbah/Mohr), traditionella parfymer (Atr), böne-matta (Sajjadeh), böne chador, islamiska tavlor, islamisk kalligrafi tavlor m.m. hänvisar vi er att besöka centrets butik (Nor).

 

För mer information är ni välkomna att kontakta oss.