Visste du att…

 
Skilsmässa är fullt accepterad inom islam. Det bör dock poängteras att skilsmässan är en absolut sista utväg och för att säkerställa att alla alternativ är uttömda måste vissa åtgärder vidtas. Inom islam har det beskrivits vissa åtgärder som måste fullbordas före, under och efter skilsmässans verkställande. Behov hos både parter beaktas. Barn ges högsta prioritet. Religiösa riktlinjer finns både för personligt beteende och den rättsliga processen. Profeten Muhammed har anfört: ”Av alla lagliga saker, är skilsmässa den mest hatade av Allah.” Alla äktenskap har upp-och nedgångar. Nedgångar kan vara mer eller mindre djupa. I ett första steg bör därför äkta par utvärdera relation sinsemellan, söka sina hjärtan och försöka hitta anledningar till förening. Ett beslut om skilsmässa bör inte komma fram lätt. Innan du begär skillsmässa, Fråga dig själv: ”Har jag verkligen försökt alla möjliga utvägar?” Utvärdera dina behov och svagheter. Tänk igenom konsekvenserna. Försök att komma ihåg din partners goda egenskaper. Ha tålamod, och försök hitta förlåtelse i ditt hjärta. Kommunicera med din partner om dina känslor, rädslor och behov. Ta kontakt med Imam Ali Islamska Center för opartisk rådgivning om hur ni kan försöka rädda äktenskapet. Observera dock att detta enbart erbjuds av en religiös ledare/skriftlärd (sheikh/roohani). Kontakta Imam Ali Islamska Center för personligt möte. "Parterna bör antingen hålla ihop på rättvisa villkor, eller separera med vänlighet." (Surah al-Baqarah, 2:229) Om separation skulle visa sig vara oundvikligt, finns det ingen skam i att begära skilsmässa. Allah har upprättat detta som ett alternativ, eftersom det ibland är det bästa alternativet. Ingen behöver vara i en situation som orsakar lidande och smärta. Att på ett fredligt och vänskapligt sätt gå skilda vägar är då mer barmhärtigt.
 

Följande handlingar erfordras för uträttning av religiös skilsmässa:

 • Blankett 140 - Ansökan om religiös skilsmässan.
 • Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade.
 • Kopia på iranskt ID-kort (Shenasnameh- endast för iranska medborgare som vill registrera sin skilsmässa i sitt hemland).
 • Personbevis (Ämne: Familjebevis)
 • Kopia på Svenskt ID-kort
 • Avgiften är 1300 SEK och ska betalas antingen i centret (med kort eller kontant) eller via Plusgiro.nr: 643195-1 (Imam Ali Islamic Center).

Observera att:

 • Ni måste kontakta oss och boka en tid i förväg innan ni kommer till centret och lämnar ansökan.
 • En kvinna som är skild är pliktig att vänta tre månader innan hon kan gifta om sig. Kvinnans väntetid kallas för ”Iddah”
 • Kvinnor som vid vigseln, föreskrev villkoret att ha fullmakt från mannan att själv kunna skilja sig, kan vända sig till Centret för att ansöka om skilsmässan.
 • Ifall där makan (som inte har någon skilsmässofullmakt) ansöker om skilsmässan men mannen vägrar acceptera, kan kvinnan vända sig till Centret med en skriftlig kortfattad redogörelse över situationen och därmed anledningen till sin ansökan. Imamen kommer alltefter möjligheterna hitta och fullgöra lösningar på problemet.
 • Om handlingarna ska skickas in per post, måste signaturerna vara vidimierade av Notarius Publicus (detta är inte nödvändigt om handlingarna inlämnas personligen- kontakta en advokatbyrå för mer information om notarius publicus).
 • Skicka aldrig orginalhandlingar.
 • Enbart kompletta handlingar kommer att behandlas.
 • För mer information, ta kontakt med Imam Ali Islamic center.

 

 

Typ av skilsmässa inom Islam

Talagh* Raji (reversibel skilsmässa): När skilsmässan har verkställts börjar den så kallade Iddah perioden för hustrun. Under denna period som är 3 månader och 10 dagar kan paret förenas utan vigsel och skilsmässan annulleras. Denna typ av skilsmässa är den vanligaste och rekommenderas också från Imam Ali Islamic Center. Handläggningstiden för denna typ av skilsmässa är mellan 4 till 6 veckor.

 

Talagh Ba'in: I motsats till Raji är denna en irreversibel skilsmässa och paret kan inte förenas utan vigsel när skilsmässan har verkställts. Ett krav för att skilsmässan skall kunna verkställas är att kvinnan måste avstå sin rätt till hemgift (mehrieh). Dessutom krävs det mycket starka skäl för att talagh ba'in skall beviljas. Denna typ av skilsmässa är ovanlig. Det tar cirka 7-8 månader för att behandla ärendet.

 

Talagh Mobarat: I denna typ av skilsmässa är det hustrun som kräver att få skilja sig. För att skilsmässan skall verkställas måste kvinnan lämna tillbaks pengar och egendom som mannen införskaffat under äktenskapet (observera, inte allting utan vissa egendom och pengar). Denna typ av skilsmässa är mycket sällsynt. Det kan ta upp till 8 månader innan skilsmässan verkställs.

 

 

* ordet Talagh är ett arabiskt ord som betyder Skilsmässa

 

Detta är en mycket kortfattad beskrivning av olika typer av skilsmässor inom islam. Det finns även andra typer av skilsmässor vilka inte har nämnts ovan. För ytligare information, vänligen ta kontakt med Imam Ali Islamic Center.