Övriga sidor som drivs av Imam Ali Islamic Center

Ett av centrets uppskattade arbete är att vara aktivt på nätet. Bland annat har centret skapat flera hemsidor under senaste år. Syftet med dessa hemsidor är att informera våra medlemmar och allmänheten om shiamuslimernas verksamhet i Sverige samt publicera artiklar om Islam i allmänhet och shiaislam i synnerhet. Centret är också aktivt i sociala medier och idag mer än 35 000 följer församlingens tre sidor på Facebook.

 

 

Utöver centrets huvudhemsida www.imamalicenter.se har vi även under senaste år skapat följande hemsidor:

 

 

www.koran.se

(En sida där vi publicerar artiklar om den heliga boken Koran och informerar om våra Koraniska aktiviteter).

 

----------------------------------------------------------------------

Felfria.se

 

www.profeten.net

(En sida för de som är intresserade av att läsa mer om Profeten Muhammed (fvmh*) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv)

 

www.imamen.se

(En sida för de som är intresserade av att läsa mer om Imam Ali (fvmh) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv).

 

www.zahra.se

(En sida för de som är intresserade av att läsa mer om  damen Fatima Al-Zahra (fvmh) utifrån ett shiaislamiskt perspektiv).

----------------------------------------------------------------------

 

www.islamicbooks.se

(En sida för de som vill handla islamiska böcker och varor på nätet)

 

 
(Radio Maaref** är en närradio station som sänder program om Islam och muslimer i Sverige)
 

----------------------------------------------------------------------

Imam Ali Islamic Center i sociala medier:

 

 

Facebook:

 

Svenska sidan: facebook.com/sveskaislam

 

Persiska sidan: facebook.com/farsiislam

 

Arabiska sidan: facebook.com/arabicislam

 

---

 

Telegram:

 

På svenska: @iacsvenska        På persiska: @iacfarsi                                            På arabiska: @iacarabic

 

---

 

Sound Cloud:

 

på svenska: soundcloud.com/iacsweden

 

på arabiska: soundcloud.com/iacarabic

 

På persiska: soundcloud.com/iacfarsi

 

 

---

 

*fvmh: Fred Vare Med Honom.

** Maaref betyder kunskap (Begreppet Maaref används oftas i samband med "kunskap om religion").