Imam Ali Islamic Center utfärdar olika intyg som kan behövas vid diverse ärenden i svenska myndigheter, bland annat:

  • Intyg för att man är muslim eller att man har konverterat till islam.
  • Intyg om plikten att bära sjal (Kan vara aktuell bland annat när kvinnan skall ansöka om nytt pass eller ID kort)
  • Andra ev. intyg

 

För att få något av dessa eller eventuellt andra intyg måste man lämna följande handlingar:

  • Kopia på svenskt giltigt ID-kort eller pass.
  • Ett personbevis (ändamål: folkbokföring - kan beställas via skatteverket).
  • Blankett nr 130 - Övriga Intyg
  • Blankett nr 111 - Registrering av medlemmar och betjänade
  • Andra relevanta handlingar.

För mer information kan ni kontakta oss.