Aktuellt i centret

Minnet av Imam Mahdis årsfödelsedag i Imam Ali Islamic Center

Årsfödelsedagen av mänsklighetens frälsare, Imam Zaman (AS) firades i en ärorik ceremoni i Imam Ali Islamic Center med närvaran och deltagande av Ahlul-bayts anhängare.

 

...
Centrets program under den heliga månaden, Ramdan

Ramadan, månaden av barmhärtighet, förlåtelse och Koranen närmar sig. Imam Ali Islamic Center i Stockholm informerar om programmet i den heliga månaden enligt följande:

Programmet på svenska äger rum from den 5:e tom 15:e augusti 2012 från kl: 18.30 till 20.30 i...
Inom Kort: Den nya hemsidan med en del ändringar

 

Nu är det mer än 3 månader sen Imam Ali Islamic centers nya hemsida kommit igång i test version. Den nya hemsidan har utvecklats med nytt utseende och utökning av vissa tjänster. Inom de kommande veckorna planerar vi att presentera den fullkomliga nya versionen av hemsidan...
Al-Hadi ungdomsförening presenterar: Föreläsning om Islam på Paltak

Al-Hadi ungdomsförening bjuder alla ungdomar till en lärorik föreläsning av Sheikh Salim Ali som kommer att föreläsa i föreningens rum i Paltak. För att delta i föreläsningen krävs det att logga in i paltak och därefter besöka föreningens rum som heter  "Al Hadi Youth Society in Sweden".

...
Hakimollahi deltar i den internationella seminarium om dialog och kommunikation i Islam

 

Ordförande för Imam Ali Islamic Center närvarade i det internationella seminariet om dialog och samexistens i Islam som hölls i centrala Stockholm den 8-9 juni 2012  där han betonade vikten av att introducera Islams kärlek och vänlighetsfulla andemening.     ...
För första gången: Etekaf ceremonin i Stockholms Imam Ali Islamic Center

 

   

Med närvaron och deltagande av muslimer i Sverige hölls för första gången den sprituella och magnifika Etekaf ceremonin i stockholms Imam Ali Islamic Center under tre dagar.

 

       

Deltagande bröder och systrar fick...

Sidor