Aktuellt i centret

Humanitär hjälp

Vill du visa din solidaritet med resurslösa medmänniskor som drabbats av katastrofer? Det kan du bland annat göra via Imam Ali Islamic Center. Centret tar emot era donationer  och överför donationerna direkt till behövande, utan några administrativa utgifter.

Ni kan också hjälpa Centret...

Barnkonferens med tema: respekt

Al Hadi Ungdomsförening anordnar första barnkonferensen som behandlar "Respekt" ur islamiskt perspektiv.

 

Konferensen äger rum den 25:e mars 2012 i Imam Ali Islamic Center mellan kl: 10.30 och 15.00. Konferensen som anordnas till barn mellan 7 och 14 år innehåller lekar, teater...

Sidor