Studieresa till Iran

Al-Hadi Ungdomsförening anordnar i samarbete med al- Mustafa Universitet en studieresa till Qom, Iran. 

Resan, som är öppen för ungdomar i Sverige och övriga Europa, erbjuder bland annat besök vid de heliga platserna, studier i form av dagliga föreläsningar, samt andlig utveckling.
 

Årets studieresa infaller under den heliga månaden Shabaan. 
 

Mer information om studieresan hittar du i annonsen nedan.
 

Detaljerad information och anmälan till studieresan hittar du på Al Hadis webbplats.