Shiaislam

Regler gällande fastanFöljande saker ogiltigförklarar fastan: • Att äta eller dricka. • Samlag. • Att ljuga om Gud och/eller Hans sändebud (välsignelser och fred vare med honom och hans familj). • Att sänka ner hela huvudet i vatten. • Att avsiktlig inandas rök. • Att förbli i tillståndet av janabah (orent...
Allmaktens nattبِسْمِ اللّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيم إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِّنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِم مِّن كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٌ هِيَ حَتَّى مَطْلَعِ الْفَجْرِ   I GUDS,...
Om profetens dotter, Fatima Al Zahra (s)   Profeten Mohammed(Gvhf*) sade:"Fatima är en del av mig och hon är mitt hjärta och min själ som är mellan mina två sidor." (Norr Al-Absar, s. 52) Namn: Fatima Alkunya: Umm Abiha Titel: Al-zahra, Al-Siddiqah, Al-Batul, Sayedatu Al-nisa (Kvinnornas mästarinna...
Sambandet mellan Rättvisan och domedagen  Av: Murteza Mutahhari   Den allmänna betydelsen av rättvisa är t.ex. att ge rättigheter åt dem som förtjänat dem utan diskrimination.  Diskrimination, dvs att garantera en del människor sina rättigheter och frånta andra sina är också orättvist.   På ett sätt åtföljer rättvisan jämlikheten som...
Muslimernas ansvar gentemot Profeten  Följande är ett tal från ungdomskonferensen som arrangerades i Imam Ali Islamic Center   I Herrens den Barmhärtige Namn   I oceanens oväder, fridens stilla famn   Assalam alikom bröder och systrar En gång drömde jag att jag var en stor rättssal det fanns folk från olika nationer med i den...
Kärleken till Profetens Hushåll (Ahl-Al Bayt)  Även om muslimerna kände att de stod i stor tacksamhetsskuld till Profeten och var beredda att göra allt för honom, begärde han ingenting i gengäld av dem. Allt han gjorde för dem, gjorde han bara för Gud.   ”Säg: Jag begär ingen belöning för det.” (38:86) Zetterstén: ”Säg: Jag begär ej någon lön...
Ånger enligt Mutahhari (2)  Anledningen är att människan är en komplex varelse, hon är en kropp, med ett logiskt tänkande, samtidigt som hon är ett andligt väsen. Människan är en har en djurisk vild natur med djuriska behov, samtidigt som hon är en andligvarelse med andliga behov. Ibland tar ett inre svin över en och...
Ånger enligt Mutahhari (1)  Författare: Murteza Mutahhari     I Gud den Barmhärtige den Nådrikes Namn     I min senaste två föreläsningar, förklarade jag att dyrkan och bön samt om de utförs på ett korrekt sätt så skulle de leda människan så småningom till en verklig samhörighet med Gud. Den riktiga tjänaren...
Dikt från de dödas värld!  Pennan har i fantasins värld på detta stött   Brevet från en vilande och lycklig ande Den är tilldragande och låter som följande   I Herren den Barmhärtige den Nåderikes Namn I syndens oväder kärlekens tröstande hamn   Från de dödas värld Huggna av ödets svärd Otaliga har vi funnits före er i...

Sidor