familjen

Vem var Fatimah al-Masoumeh? Fatimah al-Masoumeh en helig dam vars brott var att hon härstammade från Profeten och följde hans lära. Hon var den sjunde Imamens dotter och den åttonde imamens syster. Född i Profetens stad Medina, men bortgången och begravd flera tusen km därifrån, mitt i Persiens öken i staden Qom.  ...
Vad är brudgåva/hemgift? Gud, den Upphöjde lär i Koranen: "Och bland Hans tecken är att Han skapade gemåler åt er av er själva, för att ni skall finna ro hos, och Han har låtit en stark kärlek och barmhärtighet uppstå mellan er. I detta ligger tecken för människor som begrundar[ skapelsen]".( 30:21)   Paret blir...

Sidor