Vem var Fatimah al-Masoumeh?

Fatimah al-Masoumeh en helig dam vars brott var att hon härstammade från Profeten och följde hans lära. Hon var den sjunde Imamens dotter och den åttonde imamens syster. Född i Profetens stad Medina, men bortgången och begravd flera tusen km därifrån, mitt i Persiens öken i staden Qom.

 

Fatimah al-Masoumehs begravingsplats i staden Qom i Iran

 

Hon är född år 173 e.h. 790 e.Kr. Redan vid tidig ålder togs hon om hand av sin äldre bror Imam Redda(fvmh).[1] Detta eftersom hennes far den sjunde imamen Musa al-Kadhim fängslades flertals gånger och slutligen år 183 e.h. giftmördades av den abbasidiske kalifen Harun al-Rashid. Efter den sistnämndes död år 193 e.h. 809 e.Kr. utropade hans son al-Maamon sig till kalif och besegrade sin bror som hade samma maktanspråk. Al-Maamon som nu hade sitt säte i östra Iran, Khorasan, fruktade för upproriska rörelser bland annat i arabiska halvön. Därför tvingade han imam Ridha(fvmh) att år 200 e.h lämna Medina och fara mot Khorasan.

 

 

 

När imamen väl var framme spelade den abbasidiske kalifen att han inte ville sitta kvar vid makten och vill därmed överlämna posten till imamen. Imamen som kände till al-Maamons uppsåt vägrade att acceptera. Förväntade detta tvingade al-Maamon imamen välja mellan två val, antingen mördas eller acceptera att vara tronföljaren. Imamen valde att acceptera detta efter att ha ställt några villkor vilka godkändes av al-Maamon.

 

Med detta propagerade kalifen i den islamiska världen att den man som muslimerna vördar och shia lyder som sin imam är på hans sida. Detta ledde också till att imamen klandrades av somliga muslimer. Det dröjde inte länge innan Imamens yngre syster, Fatimah bestämde sig för att tillsammans med sina bröder och bröders söner resa mot Khorasan för att träffa sin bror och Imam. Sträckan var ca 3300 km lång och innebar att karavanen passerade flera byar och städer. Muslimer vördade Profetens avkomma som de mötte, och fick till följd därav höra imam Ridhas(fvmh) oskyldighet och tyrannen al-Maamons list och förtryck mot Profetens familj.

En nyckel person, om inte den viktigaste personen, i karavanen och dess blottande av kalifens list var Fatimah al-Masoumeh(fvmh). Karavanen väckte byar som den passerade och var en opinionsbildare mot al-Maamon vilken lät en här attackera och massakrera alla män vid Saveh. Betungad av sina bröders och andra släktingars martyrskap mitt i öknen berättade hon sin far Imam Kadhims (fvmh) uttalande: Qom är shiamuslimernas tillflykt. Hon var inte mer 80-90 km från Qom och ca1000 km långt ifrån sin bror imam Ridha(fvmh). Hon valde att fara mot Qom.

 

Fatimah al-Masoumehs begravningsplats

 

Qoms invånare som hörde om massakern mot Profetens avkomma och Fatimah(fvmh) färd mot dem, gick henne till mötes och visade sin vördnad. När hon väl var där började hon sjukna,[2] och efter 17 dagars närvaro som hon tillägnade hängivet att åkalla sin Skapare, gick hon 26 år gammal bort den 10 Rabiw Althani år 201 e.h. 816 e.Kr. Huset där hon tillbringade sina sista dagar kallades senare för ljusets hus Beite Noor, vilket besöks av shiamuslimerna.