Beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019

Härmed informerar Imam Ali Islamic Center beloppen för Zakat, fidiya och kaffara för år 2019 enligt följande:
 
Zakat al-Fitra (almosa) är 75 kr per person.
 
Fidiya för den som inte kan fasta på grund av religiös anledning såsom sjukdom är 15 kr per dag.
 
Kaffarah för den som inte fastar och utan religiös anledning är 700 kr per dag. 
 
Ni kan betala beloppen ovan till centret via swishnummer 1231963024 eller till plusgiro 643195-1 eller på plats med kort eller kontant.
 
Vänligen ange Zakat eller Fidiya eller Kaffarah i meddelandefältet vid betalning via nätet.
 
Eid bön hålls under eid dagen kl. 10:00 i stora salen.
 
OBS! Datumet för Eid dagen informeras senare via centrets kanaler. 
 

 

 

 

---

Publicerad: 2019-06-04