ISS och IAC fördömer hataktion mot Stockholms Moské

"Moskéer och religiösa platser ska vara en fristad för gudsdyrkan!"

 

Återigen har Moskéer blivit måltavla för hataktioner. Stockholms moské har nu vid upprepade tillfällen blivit utsatt för sådana aktioner. Myndigheter så som bl.a. BRÅ har varnat för denna typ av utveckling i samhället. Tyvärr bevittnar vi nu nästa fas i varningen, där hataktioner intensifieras och blir systematiska.

 

Islamiska Shia Samfunden (ISS) och Imam Ali Islamic Center (IAC) fördömer de systematiska hataktionerna mot muslimer allmänt och mot Stockholms Moské i synnerhet.

 

Vi har, i tidigare uttalande, uttryckt vår oro över den ökande polariseringen i samhället och den ökande förekomsten av hatbrott mot minoriteter. Något som svenska myndigheter behöver ta på fullaste allvar!

 

Vi vill uttrycka vårt stöd till våra syskon i Stockholms moské och uppmanar därmed ansvariga myndigheter att vidta nödvändiga åtgärder för att skydda muslimska/religösa församlingar och dess besökare från hataktioner.

 

 

 

Islamiska Shia Samfunden och Imam Ali Islamic Center 

Den 8 november 2023

 

 

 

Bild från dagens hataktion mot Stockholms moské

Bild från dagens hataktion mot Stockholms moské

 

 

 

 

----

Publicerad: 2023-11-08