Iftar ceremoni för ungdomar 15 - 20 år under den första lördagen i månaden Ramadan

Imam Ali Islamic Center välkomnar alla ungdomar 15-20 år att delta i den speciella ceremonin för brytningsmåltiden (iftar) den första lördagen i den heliga månaden Ramadan som inträffar den 19 maj 2018. Programmet hålls mellan klockan 21:00 och 23:00.
 
Programmet gäller endast unga bröder och systrar som är 15-20 år gamla. Imam Ali Islamic Center ursäktar sig från att bjuda in respekterade föräldrar och annat sällskap till programmet.
 
 
 
 
 
 
Programmet inkluderar gemensam bön vid maghrib, brytningsmåltid (Iftar) och slutligen ett vänligt möte med centrets ansvariga. Under denna samling kan de deltagande ungdomarna skriftligen eller muntligen förmedla dem samhällsproblem de stött på och föreslå hur program exklusiva för ungdomar i centret kan utvecklas och förbättras.
 
Vänligen skicka ert fullständiga namn och mobilnummer till centrets mail info@imamalicenter.se för att anmäla er till detta program. Skriv ”registrering i programmet för brytningsmåltiden” i ämnesraden.
 
Sista anmälningsdag är den 14 maj 2018.
 
 Varmt välkomna!
 
 
 
 
 
----
Publicerad: 2018-05-05