Nya städer läggs till i bön listan

 

Härmed informerar vi er om nya städer som lagts till i sektionen för bönetider i centrets nya hemsida. Dessa har lagts till enligt er begäran eller beroende på närvaron av muslimer i staden. Om er stad inte finns med i listan hänvisar vi till bönetider för närmast belägen stad. Ni kan även mejla begäran på önskad stad till centrets e-post så läggs det till i listan. Dessutom påminner vi om att använda utskrifts-knappen som tillämpats på sidtoppen för att få bönetider utskrivna i avsedd standard form.
 
På sidan för Bönetider är det nu även möjligt att klicka på evenemang gällande specifikt datum för mer information. Ni kan även informeras om centrets kommande evenemang genom 'Evenemangskalendern' som finns på botten av startsidan.
 
Våra kollegor på Imam Ali Islamic Center är redo att ta emot era synpunkter om den nya hemsidan.