Dåligt uppförande förstör tron

I religiösa källor har det talats om de negativa konsekvenserna för skadligt och dåligt beteende så att folk ska visa större betydelse för gott beteende och hålla sig borta från dåligt beteende. Gällande detta har Imam Sadiq (frid vare med honom) hållt ett värdefullt tal som följer nedan:
 
 
 
 
 
-Utträde från shiismen
 
Imam Sadiq (fvmh) anser att observering av moraliska principer, uppmärksamhet till mänskliga artigheter och gott bemötande är bland den shiitiska skolans egenskaper och anser det vara nödvändigt för de sanna shiamuslimerna och betonar distansering från dåligt beteende.
Han sa:
 
”Den som inte respekterar våra äldre och inte visar barmhärtighet mot våra yngre är inte från oss.”
 
 
-Förstörande av handlingar
 
Hans Excellens Sadiq (fvmh) sa:
 
”Helt visst förstör dåligt uppförande handlingar såsom vinäger förstör honung.”
 
 
I en annan tradition har meningen ”helt visst förstör [dåligt uppförande] tron” använts.
 
Dåligt uppförande förstör alltså tron.
 
Därmed är dess fara väldigt stor, eftersom tron skapar grunden till mänsklighet och om den skadas kommer det att få allvarliga konsekvenser.
 
Av denna anledning sa den Heliga Profeten (Gvmh) följande när han informerades om en kvinna som dyrkade under nätterna och fastade på dagarna, men som hade ett dåligt beteende och irriterade grannarna med sitt språk: ”Inget gott finns i henne. Hon tillhör helvetets folk.”