EU-domstolen: ” Uppsägning av anställd i neutralitetens namn är godkänt!”

I ”frihetens” och ”neutralitetens” namn har franska staten, sedan 2004, tvingat skolflickor att ta av sig sina slöjor och idag är det okej att börja avskeda muslimska kvinnor som inte vill ta av sig sin sjal. ”Man tar seden dit man kommer”, med detta uttryck och liknande argumentationsfel försvarar många, privat och offentligt, EU-domen som rättfärdigar att en anställd blir avskedad endast för att hon började bära slöja.

 

Domstolen helgade sitt beslut med att arbetsgivaren ”bara” vill neutralisera sina arbetare och att ”ingen får bära någon religiös, politisk eller filosofisk symbol, lagen gäller ju alla anställda”. Det hjälper inte att jämföra slöjan med ett halsband med kors eller stjärna i. Slöjan är en föreskrift som den troende muslimska kvinnan, trots all press och respektlösa miner från somliga ”liberala” människor, väljer att följa. Att förbjuda slöja i skolor eller på arbetsplatser är att förbjuda den muslimska kvinnan att följa en given islamisk lag.

 

Den här logiken är tydligt riktat mot den muslimska kvinnans identitet och har många ödeläggande konsekvenser såsom framtiden kommer att uppdaga. Tyvärr har varken media eller politiker, undantaget en marginell minoritet, kritiserat domen. Följande är några bland flera argument som riktas mot domens motiv:

 

  1. Med denna argumentering kan även de som besöker myndigheter och snart även de som går på gator tvingas ta av sig sin sjal. Motivet:
  2. ”Vi vill neutralisera våra gator och myndigheter såsom vi vill neutralisera skolor och arbetsplatser”. Den som intestår mot en sådan lag kan heller inte påstå sig försvara ”demokrati”, ”frihet”, ”mänskliga rättigheter” och andra glänsande paroller.

 

  1. Jämför den fasansfulla tystnaden som speglar en acceptans av EU-domen med missnöjena och klandrena när handelsministern, Ann Linde, bar sjal under ett statsbesök. Plötsligt började ”frihetskämparna” från alla håll attackera henne. Vad hände med deras vassa pennor som försvarade friheten? Fick kämparna hjärnstopp? Faktiskt ingetdera, eftersom många av dem försvarar och jublar över EU-domen.

 

  1. Vad är skillnaden mellan den som vill att alla kvinnor skall bära sjal och den som kräver att de, i skolan eller på arbetsplatsen, tar av sig den? De som försvarar den här domen banar väg för andra tvång som riktas mot muslimer som helstkan förbjudas. Det enda som krävs är en orsak, även om den är uppenbart grundlös.

 

Källa: www.budskapet.nu

 

*************************************

 

TIPS!

Vill du veta mer om shiamuslimer och dess värderingar?

Jobbar du som lärare eller tjänsteman och vill känna till shiamuslimers trosuppfattningar?

Dokumentet ”principdeklaration” vill redogöra för shimuslimers religiösa tro, vårtandliga liv och vår samhällssyn.Alla de samfund som finns inom ISS


(Islamiska Shia Samfunden i Sverige) har godtagit detta dokument som ett grundläggande idédokument.


Denna deklaration vill redogöra för shiamuslimers livsåskådning, grundläggande trosuppfattningar och värderingar, tillsammans med den specifika rättspraxis som finns inom shiaislam.

Dokumentet finns att ladda ner på www.shiasamfund.se eller beställ via e-post: info@shiasamfund.se

 
 

----

Publicerad: 2017-03-31