Giftermålets status

Allah (swt) har skapat människan för att agera som Hans ställföreträdare på jorden och som alla andra levande varelser, kan inte människor bli fullständiga om de inte är i par. Detta går inte att jämföra med Allah (swt) som sannerligen inte är i behov av en partner. Även den mest perfekta människan är i behov av en partner. Allah (swt) säger i den Heliga Koranen:

 

 

Och till Hans under hör att Han har skapat hustrur åt er av er egen art, så att ni kan finna ro hos dem, och Han har låtit kärlek och ömhet uppstå mellan er. I detta ligger helt visst budskap till människor som tänker. (30:21)

 

Ett av Allahs (swt) visa skapelses tecken är att Han har skapat makar åt oss från oss själva. En man behöver en kvinna för att bli fullständig och vice versa. Även när människor kommer till Paradiset, behöver de vara där med deras make / maka. När Allah (swt) frågade Adam (A) om att komma till Paradiset, sa Allah (swt):

 

...Tag, du och din hustru, er boning i denna lustgård... (2:35)

 

Alltså, formationen av en familj, som i början består av en man och en kvinna, är en av de fundamentala byggstenarna i Allahs (swt) design för människans liv. Han (swt) välsignar oss ännu mer genom att ge oss barn. Barn kan endast skyddas ordentligt och uppfostras bra i familjens atmosfär där det finns en fader och mor som älskar varandra och deras barn, och som anser sina barn vara en gåva från Allah (swt), som för dem ännu närmare till varandra.

 

Giftermål – ett heligt förbund

 

Då det är klart att familjen är en essentiell aspekt i skapelsen, anses giftermål vara ett heligt förbund mellan man och fru och Allah (swt) är vittnet över dem. Att hålla giftermålets och familjens band starka är essentiella. I en välkänd hadith citeras Profeten Mohammed (S) säga:

ما بنی فی الاسلام بناء احب الی الله عزوجل واعز من التزویج

I Allahs (swt) ögon har ingen mer älskad konstruktion byggts i islam än giftermål.[1]

Å andra sidan, anses skilsmässa vara den mest ogillade tillåtna handlingen. Profeten Mohammed (S) sa:

 

ما من شی ء ابغض الی الله عزوجل من بیت یخرب فی الاسلام بالفرقة

Det finns ingenting mer hatat av Gud än ett hus som förstörs av separation.[2]

 

 

Därför är giftermålet ett heligt förbund som måste vara starkt och som vi kan bygga ett samhälle på. För att etablera och stärka detta förbund, har Allah (swt) observerat speciella aspekter i Hans skapelse och andra är observerade i Hans lagstiftning. Dessa två är väldigt i harmoni med varandra.

 

Av: Sheikh Mohammad Ali Shomali

 [1] Bihar al-Anwar, vol. 100, p. 222.

[2] Al-Kafi, vol. 5, p. 328.