40 hadith om månaden Ramadan

Hadith är en berättelse eller tradition som utgår ifrån profeten Muhammeds (Gvhf*), damen Fatima al-Zahras (fvmh*) och de tolv imamernas (fvmd*) sätt att leva som förebild samt deras handlingar och ord i olika situationer.
 
* Gvhf: Guds välsignelser vare över honom & hans familj
* fvmh: Frid vare med henne / honom
* fvmd: frid vare med de
 
 
 
Nedan följer fyrtio hadither om den heliga månaden Ramadan:
 
 
 
1 – Islams grundpelare

Imam Baqir (frid vare med honom) sa:

”Islam har byggts på fem saker; på bönen, zakat (skatt), vallfärden, fastan och förmyndarskapet.”

Källa: Forou-e kafi, vol. 4, s. 62, nr. 1.

 

 

**********************************************************************************

 

2 – Fastans filosofi

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Förvisso har Gud gjort fastan obligatorisk så att de rika och de fattiga ska vara lika.”

Källa: Man la yahduruh al-faqih, vol. 2, s. 43, nr. 1.

 

 

**********************************************************************************

 

3 – Fastan testar uppriktighet

Imam Ali (fvmh) sa:

”Gud har gjort... fastan obligatorisk för att pröva skapelsens uppriktighet.”

Källa: Nahj al-Balagha, visdom 252.

 

 

**********************************************************************************

 

4 – Fastan är en påminnelse om domedagen

Imam Ridha (fvmh) sa:

”[Människorna] har beordrats att fasta för att de ska förstå smärtan av hunger och törst, och genom det upptäcka domedagens fattigdom [och misär].”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 4, s. 4, nr. 5; ’Ilal al-sharayi’, s. 10.

 

 

**********************************************************************************

 

5 – Fastan är kroppens beskattning

Guds Sändebud (Guds välsignelser vare med honom & hans familj) sa:

”Det finns beskattning för allt, och fastan är kropparnas beskattning.”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 62, nr. 3.

 

 

**********************************************************************************

 

6 – Fastan är en sköld mot elden

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Fastan är en sköld mot elden (helvetet).”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 162.

 

 

**********************************************************************************

 

7 – Vikten av att fasta

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Att fasta i värmen är en kamp.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 96, s. 257.

 

 

**********************************************************************************

 

8 – Själens fasta

De troendes ledare Ali (fvmh) sa:

”Själens fasta från världens njutningar är den mest gynnsamma fastan.”

Källa: Ghurar al-Hikam, vol. 1, s. 416, nr. 64.

 

 

**********************************************************************************

 

9 – Sann fasta

Imam Ali (fvmh) sa:

”Att fasta [innebär] att avstå från det som är förbjudet, precis som man undviker mat och dryck.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 249.

 

 

**********************************************************************************

 

10 – Den bästa fastan

Imam Ali (fvmh) sa:

”Hjärtats fasta är bättre än tungans fasta, och tungans fasta är bättre än magens fasta.”

Källa: Ghural al-Hikam, vol. 1, s. 417, nr. 80.

 

 

**********************************************************************************

 

11 – Ögonens och öronens fasta

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”När du fastar måste dina ögon och öron, ditt hår och din hud [också] fasta.”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 87, nr. 1.

 

 

**********************************************************************************

 

12 – Kroppsdelarnas fasta

Heliga Fatima Zahra (fvmh) sa:

”Vad är nyttan med fastan hos en fastande person om den inte skyddar sin tunga, sina öron, ögon och kroppsdelar?”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 295.

 

 

**********************************************************************************

 

13 – Zakat al-fitr

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Förvisso är fulländandet av fastan att betala zakat – alltså al-fitr – precis som [böner om] välsignelser över Profeten (Guds välsignelser vare med honom och hans familj) visserligen är fulländandet av bönen.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 6, s. 221, nr. 5.

 

 

**********************************************************************************

 

14 – Värdelös fasta

Imam Ali (fvmh) sa:

”Vad många det är som fastar, [men] vars fasta inte resulterar till annat än hunger och törst, och vad många det är som nattvakar, [men] vars nattvaka inte resulterar till annat än sömnlöshet och trötthet.”

Källa: Nahj al-Balagha, visdom 145.

 

 

**********************************************************************************

 

15 – Fasta och tålamod

Gällande Guds (den Allsmäktige och Glorifierade) uttalande: ”Sök hjälp genom tålamod och bön!” , sa Imam Sadiq (fvmh): ”Tålamod är att fasta.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 298, nr. 3.

 

 

**********************************************************************************

 

16 – Fasta och allmosa

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Det är bättre [att ge] en dirham i allmosa än att fasta [rekommenderat] en dag.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 218, nr. 6.

 

 

**********************************************************************************

 

17 – Fastans belöning

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Gud, den Upphöjde, sa: ’Fastan är för Mig, och Jag belönar det.’”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 294, nr. 15-16, 27 och 30.

 

 

**********************************************************************************

 

18 – Mat & dryck i paradiset

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Det är obligatoriskt för Gud att bespisa den som blir hindrad från sin favoritmat på grund av fastan, med mat från paradisets mat och låta den dricka från dess drycker.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 331.

 

 

**********************************************************************************

 

19 – Lyckliga vare de fastande

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Lyckliga vare de som varit hungriga eller törstiga för Guds [skull] – de kommer att bli mätta på återuppståndelsens dag.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 299, nr. 2.

 

 

**********************************************************************************

 

20 - Goda nyheter för fastande personer

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Gud kommer att utse tusen änglar för den som fastar för Guds, den Allsmäktige och Glorifierade, [skull] under en mycket varm dag och blir törstig, för att de ska stryka dennes ansikte och ge den glada nyheter tills den bryter sin fasta (efter solnedgången).”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 64, nr. 8; Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 247.

 

 

**********************************************************************************

 

21 – Den fastandes glädje

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”För den fastande personen finns det två glädjande tillfällen; när den bryter sin fasta (efter solnedgången), och när den möter sin Herre (vid döden och på domedagen).”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 290 och 294, nr. 6 och 26.

 

 

**********************************************************************************

 

22 – En dörr till paradiset

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Förvisso finns det en dörr till paradiset som kallas för ”Rayyan”, från vilken endast de fastande personerna kommer att gå in genom.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 295, nr. 31; Ma’ani al-Akhbar, s. 116.

 

 

**********************************************************************************

 

23 – De fastandes åkallan

Imam Kazim (fvmh) sa:

”Den fastande personens åkallan besvaras vid brytningsmåltiden (iftar).”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 92, s. 255, nr. 33.

 

 

**********************************************************************************

 

24 – Den troendes vår

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Vintern är den troendes vår; han använder sig av dess långa nätter för att nattvaka och dess korta dagar för att fasta.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 302, nr. 3.

 

 

**********************************************************************************

 

25 – Rekommenderad fasta

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”’Den som kommer med en god handling skall belönas tiofaldigt likt det...’ (6:160) är att fasta i tre dagar varje månad.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 313, nr. 33.

 

 

**********************************************************************************

 

26 – Att fasta i månaden rajab

Imam Kazim (fvmh) sa:

”Rajab är en flod i paradiset som är vitare än mjölk och sötare än honung. Gud kommer att låta den som fastar en dag i månaden rajab dricka från den floden.”

Källa: Man la yahduruh al-faqih, vol. 2, s. 56, nr. 2; Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 350, nr. 3.

 

 

**********************************************************************************

 

27 – Att fasta i månaden sha’ban

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Gud kommer att registrera belöningen för ett fastande två månader på raken för den som fastar under de tre sista dagarna i månaden sha'ban och ansluter det till fastan i månaden ramadan.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 375, nr. 22.

 

 

**********************************************************************************

 

28 – Att bjuda på brytningsmåltid (1)

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Den som bjuder en fastande person på brytningsmåltid belönas likadant som den fastande personen belönas.”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 68, nr. 1.

 

 

**********************************************************************************

 

29 – Att bjuda på brytningsmåltid (2)

Imam Kazim (fvmh) sa:

”Det är bättre att bjuda din fastande broder på brytningsmåltid än att fasta (rekommenderat).”

Källa: al-Kafi, vol. 4, s. 68, nr. 2.

 

 

**********************************************************************************

 

30 – Att avbryta fastan

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Trons ande kommer att lämna den som avbryter en dag tillhörande månaden ramadan (utan ursäkt).”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 181, nr. 4-5; Man la yahduruh al-faqih, vol. 2, s. 73, nr. 9.

 

 

**********************************************************************************

 

31 – Ramadan är Guds månad

Imam Ali (fvmh) sa:

”Ramadan är Guds månad, sha'ban är Guds Sändebuds månad och rajab är min månad.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 266, nr. 23.

 

 

**********************************************************************************

 

32 – Ramadan är barmhärtighetens månad

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Ramadan är en månad vars början är barmhärtighet, vars mitt är förlåtelse och vars slut är frihet från [helvetets] eld.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 342.

 

 

**********************************************************************************

 

33 – Månaden ramadans värde

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Förvisso öppnas himlens portar under den första natten i månaden ramadan, och de kommer inte att stängas tills dess sista natt.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 344.

 

 

 

**********************************************************************************

 

34 – Vikten av månaden ramadan

Guds Sändebud (Gvhf) sa:

”Om [Guds] tjänare visste vad som fanns i månaden ramadan, skulle den vilja att det skulle vara ramadan året runt.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346.

 

 

**********************************************************************************

 

35 – Koranen och månaden ramadan

Imam Ridha (fvmh) sa:

”Den som reciterar en vers från Guds Bok under månaden ramadan är som den som reciterar hela Koranen under andra månader.”

Källa: Bihar al-Anwar, vol. 93, s. 346.

 

 

**********************************************************************************

 

36 – Den ödesmättade natten

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Årets huvudpunkt är Qadr-natten. Under den natten kommer det kommande årets program att föreskrivas.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 258, nr. 8.

 

 

**********************************************************************************

 

37 – Qadr-nattens överlägsenhet

Imam Sadiq (fvmh) frågades:

”På vilket sätt är Qadr-natten bättre än tusen månader?”

Imamen (fvmh) sa: ”Goda handlingar under den natten är bättre än handlingar under tusen månader, under vilka det inte finns någon Qadr-natt.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 256, nr. 2.

 

 

**********************************************************************************

 

38 – Räkenskap av handlingar

Imam Sadiq (fvmh) sa:

”Räkenskap sker under den nittonde natten, bekräftelse sker under den tjugoförsta natten och auktorisering sker under den tjugotredje natten.”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 259.

 

**********************************************************************************

 

39- Nattvaka under Qadr-natten

Fudayl ibn Yasar sa:

”Imam Baqir (fvmh) reciterade åkallan under den tjugoförsta natten och under den tjugotredje natten ända tills natten var över, och när natten var över bad han [morgonbönen].”

Källa: Wasail al-Shi’ah, vol. 7, s. 260, nr. 4.

 

 

**********************************************************************************

 

40-