I sambad med Imam Profetens (S) och Imam Reza (A) martyrium anordnar centret sorgceremoni från och med måndag den 30:e december och till och med torsdag den 2:a januari kl: 19:00. Al-Hadi program på svenska äger rum den 31:a dcember kl: 18:00 till 20:00

datum för event: 
torsdag, januari 2, 2014