Religions Avenyn i Frankrikes huvudstad

 

Paris - Ikna: Frankrike inviger 'Religions Avenyn'.
 
Nyhetsbyrån IKNA rapporterade om den franska regeringen som vill lansera Religions Avenyn där dem skall bygga en moské, en judisk synagoga och ett buddhistiskt tempel, 30 km från Paris. Syftet med detta projekt är kunna föra religoner närmare varandra. Byggandet av moskén har redan börjat och räknas avslutas inför nyår då politiska och kulturella personligheter från Paris kommer närvara för invigning.
 
Även byggandet av Synagogan påbörjas snart och räknas vara klar 2014.
 
"Med tanke på att antalet invandrare till Frankrike ökar varje år, märks behovet av att skapa nya platser för dyrkan mer än tidigare. Utöver detta behov är målet med projektet  även att kunna främja interreligiös dialog och ökad förståelse för varandra". sa en ansvarig person för projekten till lexpress.