مسیر امام موسی صدر! معمایی ناتمام

 

 

امام موسی صدر یکی از علما و دانشمندان برجسته جهان تشیع در اواخر دهه 1970 میلادی توسط دولت معمر قذافی در لیبی ربوده شد و تا به امروز از سرنوشت وی اطلاعات دقیق و قابل تایییدی بدست نیامده است. در این سالها شیعیان از طریق مراجع مختلف سعی در آگاهی یافتن از مسیر این دانشمند اسلامی داشتند. با سقوط دیکتاتوری حاکم بر لیبی امید مسلمانان و شیعیان در کشف حقیقت ماجرای امام موسی صدر بیش از قبل شد. در خبرگزاری های مختلف اخباری مبنی بر بدست آوردن اطلاعات جدید در این باره منتشر شده که توجه شما را به این خبرها جلب می نمائیم.
 
 
 
 
به گزارش «شیعه نیوز» ، منابع آگاه لبنانی اطلاعات جدیدی از لیبیایی ها دریافت کرده اند که به شرح زیر است :
  •  امام موسی صدر هرگز لیبی را ترک نکرده و پس از بازداشت در طرابلس به همراه محمد یعقوب و عباس بدر الدین به زندان مخفی در جنوب کشور منتقل شده بود.
  •  به دلایل نامعلوم امام موسی صدر از زندان نخست به زندان ابوسلیم در طرابلس انتقال داده شد که گویا این موضوع در سال 1997 رخ داده و در این مدت امام موسی صدر زنده بوده و از بیماری قند رنج می برده است.
  • امام موسی صدر در سلولی انفرادی در زندان مذکور نگهداری شده است و "عبدالحمید السائح" از عوامل اطلاعاتی -که به وحشی بودن معروف بوده است - مسئول پرونده امام موسی صدر شده بودو سلول امام موسی صدر زیر دفتر السائح قرار داشته و وی دو نفر از ماموران خود را مسئول مراقبت دائمی از امام موسی صدر کرده بود.
  • تحقیقات مبسوطی از نگهبانان سلول امام موسی صدر انجام شده است.
  • در هنگام حضور امام موسی صدر در زندان ابوسلیم در پایتخت لیبی وی در حالی که از بیماری قند رنج می برده است نگهبانان ضمن مخالفت با معالجه وی از دادن داروهای لازم با وجود نیاز مبرم امام موسی به آن خودداری کرده اند که این موضوع سبب درگذشت وی در تاریخی که دقیقا مشخص نیست، اما به احتمال زیاد آغاز دهه گذشته بوده است، شده است.
  • پس از مرگ امام موسی صدر معمر قذافی اجازه دفن وی را نداده است و خواستار نگهداری جسد وی در زندان شده بود و ماموران قذافی ظرف یک دهه کامل از جسد مراقبت می کردند و این اقدام تا زمان سقوط طرابلس به دست انقلابیون در 22 آگوست ادامه داشته است.
  • بر اثر شدت بمبارانهای زندان ابوسلیم به ویژه دفتر عبدالحمید السائح، برق دفتر وی که سلول امام موسی در زیر آن قرار داشت قطع شد و پس از مدتی این زندان به طور کامل ویران شد، اما اطلاعات لیبیایی ها حاکی است که جسد به همراه اجساد دیگر به خارج از زندان منتقل شده است به ویژه اینکه شاهدان عینی از مشاهده عمامه و عبا خبر دادند.
  •  پس از ورود انقلابیون به زندان ابوسلیم مشخص شد که اجساد به بیمارستان مرکزی طرابلس منتقل شده است اما بعدها این اطلاعات غلط از آب درآمد، زیرا مشخص شد که اجساد به اماکن مختلف انتقال و دفن شده است.
  •  لیبیایی ها گزارشی درباره وضعیت شیخ یعقوب و بدر الدین دریافت نکرده اند و موضوع تحت پیگیری است.

 

منبع: خبرگزاری شیعه نیوز