Aktuellt i centret

Imam Ali Islamic Centers utlåtande om de senaste avrättningarna i Bahrain

I Guds, den Upphöjdes Namn,

 

...
Språkcafé på Imam Ali Islamic Center varje lördag kl. 15:30

Vill du träna på att samtala på svenska? Från och med lördag den 28:e januari 2017...

Sorgceremoni i samband med Profetens (fvmh) bortgång.

I samband med minnet av Profeten Muhammeds (frid vare med honom och hans hushåll) bortgång, anordnar Al-Hadi förening en sorgceremoni, söndagen den 27:e november 2016 .

...
Dar Al-Quran i Imam Ali islamic Center anordnar onlinekurs med undervisning i den Heliga Koranen

Av respekt till den Heliga Koranen och dess höga status, samt efter beaktande av inkommande synpunkter vill vi härmed meddela att Dar Al-Quran från Imam Ali (fvmh) Islamiska Center i Järfälla...

Imam Ali Islamic Center anordnar Arbain-program from 17:e november 2016 + programm på svenska

I samband med Arbain-högtiden kommer Imam Ali Islamic Center att hålla sorgceremoni från och med torsdag den 17:e november 2016 till och med söndag den 20:a november. Programmet hålls från kl. 19:...

Den årliga Ledaren Hussein (A) manifestation hålls i centrala Stockholm, onsdagen den 12:e oktober 2016 I samband med Imam Hussein (A) minnesceremoni, välkommnar Stockholms Husayniya och shiamuslimska föreningar, er till deltagan i den årliga Ledaren Hussein (A) manifestation i centrala Stockholm,...